Tobiáš Kubičina

 

 

Tobiáš už od začiatku strednej školy pracoval v strechárskej firme. Najprv len ako pomocná sila cez prázdniny a víkendy, no po skončení školy tu našiel pre svoju šikovnosť a profesionalitu stabilné uplatnenie. Po 7 rokoch práce na slovenských domoch, sa presťahoval do Švajčiarska, kde vďaka svojim skúsenostiam pokračoval v práci na stavbách a stal sa vedúcim tímu zodpovedného za výstavbu špeciálnych zón zabraňujúcich kontaminácii okolia ako aj odstra\ovanie azbestu a škodlivých látok samotných. Vo Švajčiarsku získal odborný certifikát na bezpečné odstraňovanie a manipuláciu s azbestom, práce vo výškach, pracovné plošiny a skúsenosti s odstraňovaním škodlivých látok z chemických závodov.

Naspäť na Slovensko ho priviedla láska – k svojej krásnej manželke, dvom malým dcérkam a slovenskej prírode, kde radi spolu trávia voľný čas.

Dohovorí sa s vami aj nemecky.